31 január
2018
  • Aktuality
  • Trenčín
  • Duálne vzdelávanie

Pracovné stretnutie na tému „Duálne vzdelávanie – najlepšia cesta pre našu budúcnosť“

 „Duálne vzdelávanie  - najlepšia cesta pre našu budúcnosť“ je názov pracovného stretnutia, ktoré pre Vás organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Jednodňové podujatie sa bude konať dňa 8. februára 2018 v priestoroch sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja na ulici K dolnej stanici 7282/20A v zasadačke na 1. poschodí.

Program stretnutia: 

9:30 – 10:00 Prezentácia účastníkov
10:00 – 10:10 Otvorenie
10:10 – 10:40 Implementácia systému duálneho vzdelávania za účasti zamestnávateľov, SOPK a NP Duál
10:40 – 10:50 Duál pointy a ich poslanie
10:50 – 11:00 Zapojenie zamestnávateľov a škôl do duálneho vzdelávania 
11:00 – 11:30 Príprava duálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019
11:30 – 12:00 Prestávka
12:00 – 13:00 Novelizácia legislatívy od 1.9.2018 a zmeny v duálnom vzdelávaní
13:00 – 13:30 Okruhy otázok podľa návratiek od zamestnávateľov
13:30 – 14:30 Diskusia
14:30 – 14:40 Záver

 

 

 

Svoju účasť, prosím potvrďte najneskôr do 06. 02. 2018 prostredníctvom elektronickej návratky: https://goo.gl/forms/RbkoGbQanmuKnOMB2

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť