Oznámenie pre žiadateľov, že do 31.01.2019

OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV, ŽE DO 31.03.2019

OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV, ŽE DO 31.03.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie (zákon č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov) oznamuje žiadateľom, že do 31.03.2019 je na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania (ďalej len „Schéma štátnej pomoci“) možné predkladať Štátnemu …

OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV, ŽE DO 31.03.2019 Čítajte viac »