Aktuality v čase koronavírusu

Skills Slovakia GASTRO JUNIOR zavŕši celoštátne finále mladých kuchárov a cukrárov

Ilustračné foto – ŠIOV Súťaž  Skills Slovakia GASTRO JUNIOR sa zavŕši  7.- 8. júna celoštátnym kolom 10. ročníka GASTRO JUNIOR METRO CUP a 1. ročníka Danubius GASTRO JUNIOR DEBIC CUP.  V celoštátnych kolách súťaže Skills Slovakia odboru kuchár a cukrár budú prezentovať svoje gastronomické umenie počas dvoch dní víťazi semifinálových kôl, ktoré sa uskutočnili v …

Skills Slovakia GASTRO JUNIOR zavŕši celoštátne finále mladých kuchárov a cukrárov Čítajte viac »

Veľtrh cvičných firiem preverí firmy založené žiakmi stredných škôl

Deň zodpovedného podnikania cvičných firiem

MUB-line špeciál   Metropolitná univerzita Praha spoločne s partnermi pripravuje MUB-line špeciál s podnázvom Tvoríme spoločne budúcnosť. Uskutoční sa online 9. júna 2021 ako česko–slovenské stretnutie kreatívnych a zodpovedných cvičných firiem. Uvedeným podujatím si chceme pripomenúť význam Svetového dňa životného prostredia, ktorý každoročne pripadá na 5. jún a tiež rozšíriť povedomie cvičných firiem o ekologické otázky a výzvy súčasnosti. Táto …

Deň zodpovedného podnikania cvičných firiem Čítajte viac »

Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overí znalosti mladých stredoškolákov online

Otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa už 46 rokov zaoberá súťaž určená žiakom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, podnikanie v remeslách a službách a školy technického zamerania. Sústredí sa na osvojenie si vedomostí v tejto oblasti a ich uplatnenie v praxi a v budúcom zamestnaní. Je predovšetkým prevenciou pred …

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overí znalosti mladých stredoškolákov online Čítajte viac »

Mladý ekofarmár sa musel prispôsobiť aktuálnym podmienkam

Mladý ekofarmár je súťažou, do ktorej sa už 22 rokov zapájajú talentovaní žiaci  stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. Celoštátne kolo sa realizovalo pod gestorstvom Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici  28.- 30. apríla 2021. Vytvoriť  v dištančnej …

Mladý ekofarmár sa musel prispôsobiť aktuálnym podmienkam Čítajte viac »

Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) priniesla výnimočne nový rozmer prezentácie a vystupovania talentovaných žiakov v dištančnej forme. Celoštátna prehliadka, ktorá sa konala 27.- 30. apríla v sedemnástich súťažných odboroch v oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov priniesla najlepšie výsledky súťažiacim z Prešovského kraja.   Žiaci si podľa pokynov pripravili ústnu prezentáciu a obhajobu práce. Mnohí  zdieľali aj prezentácie alebo krátke videá …

Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov Čítajte viac »

Cvičná firma na Slovensku a PEN WorldWide – EUROPEN-PEN International

56. Member Míting PEN WORLDWIDE Cvičná firma ako predmet na stredných školách simuluje pracovné činnosti firmy. Pracuje s originálnymi podkladmi z praxe, ale fiktívnym tovarom a peniazmi. Účastník cvičnej firmy spoznáva štruktúru firmy a prácu v jednotlivých oddeleniach. Detailne sa oboznamuje so svojou pracovnou pozíciou a uvedomuje si i vzťahy medzi oddeleniami a pozíciami. Rieši individuálne aj tímové pracovné úlohy. …

Cvičná firma na Slovensku a PEN WorldWide – EUROPEN-PEN International Čítajte viac »

Témy ochrany životného prostredia v súťaži „Zelený Andel“

Poznáme najlepších SOČ-károv v oblasti životného prostredia. V apríli  bol úspešne ukončený štvrtý ročník celoslovenskej súťaže „Zelený Andel“ určenej pre žiakov všetkých ročníkov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií. Jej cieľom je podporiť záujem žiakov o vypracovanie projektu Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v súťažných odboroch, ktoré súvisia s ochranou a obnovou životného prostredia. …

Témy ochrany životného prostredia v súťaži „Zelený Andel“ Čítajte viac »

Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem

Kontraktačné dni cvičných firiem už majú na Slovensku tradíciu. V čase pretrvávajúcej pandémie však získali nový dych aj podobu. Hlavným organizátorom Bratislavských kontraktačných dní, ktoré budú prebiehať 26. až 27. mája je cvičná firma BeastFit z Obchodnej akadémie Nevädzova v Bratislave s predmetom podnikania zameraným na zdravý životný štýl. Na túto tému sa preto rozhodla sústrediť aj samotné podujatie, ktorého …

Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem Čítajte viac »

Projekt ONE plánuje tréningy využívania European Peer Review

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor európskych politík začal od tohto roku realizovať projekt ONE, ktorého hlavným cieľom je skvalitniť vzdelávanie dospelých. Vďaka nadnárodnému rozmeru budeme vytvárať a prepájať siete jeho poskytovateľov v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku. Vo svojich aktivitách sa zameriame najmä na poradenské služby, propagáciu a aktívnu účasť dospelých vo vzdelávaní aj vo validačnom procese, …

Projekt ONE plánuje tréningy využívania European Peer Review Čítajte viac »

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť