Vyhľadať
Close this search box.
Korešpondenčná adresa

Štátny inštitút odborného vzdelávania
P.O. Box 63
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Stromová 9
831 01 Bratislava

Riaditeľ

Ing. Branislav Hadár
Email: kancelaria@siov.sk

Kancelária riaditeľa
+421 903 920 520

Kontakty

Úsek odborného vzdelávania a prípravy

Ing. Michaela Ďurčeková PhD.
Email: michaela.durcekova@siov.sk
Mobil: +421 911 976 793
(ostatné kontakty k ŠVP TU)

Úsek celoživotného vzdelávania

Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Mobil: +421 911 469 793

Projekt REPowerEU

Ing. Alexander Tokarčík, PhD.
Email: alexander.tokarcik@siov.sk
Mobil: +421 907 938 460

Kontakt pre médiá

PhDr. Katarína Kováčová
Email: katarina.kovacova@siov.sk
Mobil: +421 911 231 736

Odbor ekonomiky


Tel: +421 2/54 77 62 77

Regionálne centrá ŠIOV

Dvorčianska 629,
949 05 Nitra

Kateřina Vanko
mobil: 0910 925 107
e-mail: katerina.vanko@siov.sk
talentcentrum@siov.sk

www.talentcentrum.sk

Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. (námestníčka riaditeľa) michaela.durcekova@siov.sk 0911 976 793

Zodpovedná za skupiny odborov:

 • 25 Informačné a komunikačné technológie
 • 74 Telesná kultúra a šport

Informácie o skupinách odborov:

 • 11 Fyzikálno-matematické vedy
 • 31 Textil a odevníctvo
 • 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • 33 Spracúvanie dreva
 • 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • 39 Špeciálne technické odbory

 

Mgr. art. Ľudmila Ghillány ludmila.ghillany@siov.sk 0910 925 087

Zodpovedná za skupiny odborov:

 • 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba – Konzervatóriá
 • 82,85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
 • 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

 

RNDr. Mária Hrušovská maria.hrusovska@siov.sk 0911 550 343

Zodpovedná za skupiny odborov:

  • 68 Právne vedy
  • 75 Pedagogické vedy
  • 76 Učiteľstvo

 

Ing. Renáta Majerníková, PhD. renata.majernikova@siov.sk 0910 925 114

Zodpovedná za skupiny odborov:

  • 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II
  • 43 Veterinárske vedy

 

doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD. zuzana.jamrichova@siov.sk 0910 925 091

Zodpovedná za skupiny odborov:

  • 26 Elektrotechnika
  • 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

 

Ing. Eva Solejová eva.solejova@siov.sk 0910 925 081

Zodpovedná za skupiny odborov:

  • 21 Baníctvo, geológia a geotechnika
  • 22 Hutníctvo
  • 23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba I, II

 

PaedDr. Peter Solárik peter.solarik@siov.sk 0903 469 098

Zodpovedný za skupiny odborov:

   • 62, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
   • 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
   • 92 Bezpečnostné služby (MŠVVŠ SR)

 

Ing. Viera Žatkovičová viera.zatkovicova@siov.sk 0910 925 115

Zodpovedná za skupiny odborov:

   • 27 Technická chémia silikátov
   • 28 Technická a aplikovaná chémia
   • 29 Potravinárstvo

 

Ing. Ladislav Kováč ladislav.kovac@siov.skk 0910 925 115

Zodpovedný za skupiny odborov:

  • 34 Polygrafia a médiá

Zodpovedný za metodickú podporu škôl v oblasti OVP so zreteľom na systém duálneho vzdelávania


 

Mgr. Tatiana Priesolová tatiana.priesolova@siov.sk 0903 920 466

Zodpovedná za:

  • učebnicovú politiku
  • kontinuálne vzdelávanie

 

PhDr. Silvia Bielková silvia.bielkova@siov.sk

Zodpovedná za:

   • podpora v oblasti učebnicovej politiky

Ing. Gabriela Horecká (vedúca odboru) gabriela.horecka@siov.sk 0911 469 691

Zodpovedná za:

 • problematiku finančnej gramotnosti
 • Slovenské centrum cvičných firiem

 

Ing. Vlasta Púchovská vlasta.puchovska@siov.sk 0911 469 690

Zodpovedná za:

 • organizáciu súťaží a prácu s talentovanou mládežou

 

Mgr. Marta Marušincová marta.marusincova@siov.sk 0911 550 121

Zodpovedná za:

 • problematiku finančnej gramotnosti
 • Slovenské centrum cvičných firiem

 

Ing. Daniel Ňarjaš daniel.narjas@siov.sk

Zodpovedný za:

 • problematiku finančnej gramotnosti
 • Slovenské centrum cvičných firiem

 

Mgr. Zuzana Izáková  zuzana.izakova@siov.sk

Zodpovedná za:

 • medzinárodnú projektovú činnosť
Skip to content