Search
Close this search box.

Absolútnym víťazom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Praha 2023 je opäť slovenská firma

Cvičná firma Antré pripravila 22.-23. marca v aplikácii Gather Town v poradí  28. Medzinárodný veľtrh „fiktívnych“ firiem Praha, ktorého témou bola voda: „H2O – bez vody to nejde“.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem podporuje podnikateľskú kreativitu a rozvoj schopnosti žiakov, aby sa v budúcnosti mohli stať úspešnými podnikateľmi ale aj zamestnancami. Veľtrh pripravili žiaci štvrtého ročníka pražskej Obchodnej akadémie Heroldovy sady.

Pražský veľtrh sa už druhý raz realizoval prostredníctvom aplikácie Gather Town.  Veľtržné dni, kde sa všetci pohybovali prostredníctvom Avatarov, spestril zaujímavý program. Na veľtrhu sa zúčastnilo päťdesiattri cvičných firiem, z toho päť zo Slovenska, šesť z Talianska, dve z Belgicka, štyri z Bulharska, jedna z Rakúska, tri z Rumunska, jedna z Luxemburgu a jedna z Francúzska.

Súťažili v kategóriách najlepšia Prezentácia, najlepší Reklamný spot, najlepší Katalóg, najlepší Leták veľtrhu  a 90 sekúnd vo výťahu. Po zapojení do všetkých súťaží mohla cvičná firma vyhrať titul „najlepšia firma veľtrhu“. Garantom a usporiadateľom súťaže 90´vo výťahu, ktorej cieľom je v priebehu tohto času čo najoriginálnejšie predstaviť svoju firmu náhodnému neznámemu, bol  CEFIF. Porotcami súťaže  90´vo výťahu boli aj porotkyne zo SCCF a z PEN Worldvide. Garantom a organizátorom súťaže najlepší leták veľtrhu bola Metropolitní univerzita Praha. Aj v tejto súťaži boli v porote SCCF aj PEN Worldvide.

Slovenské firmy boli na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Praha 2023 opäť veľmi úspešné a to hneď v niekoľkých zo spomínaných súťaží:  Cvičná firma Comfur nábytok z OA Rožňava sa stala absolútnym víťazom 28. MVFF Praha  a okrem toho získala prvé miesto v kategórii najlepší Katalóg, tretie miesto v kategóriách najlepšia Prezentácia, najlepší Reklamný spot a 90 sekúnd vo výťahu.

Cvičná firma U Vajíčka z Obchodnej akadémie v Nitre získala druhé miesto v kategóriách najlepší Katalóg a tiež najlepší Leták Veľtrhu.

Cvičná firma JUMBO z Obchodnej akadémie Nevädzova v Bratislave získala opäť krásne  prvé miesto v kategórii najlepší Reklamný spot.

Cvičná firma Včelia farma Slnovrat z Obchodnej akadémie Rožňava získala prvé miesto v kategórii najlepšia Prezentácia a tretie miesto v kategórii najlepší Leták veľtrhu.

Na záver veľtrhu Metropolitná univerzita Praha vyhodnotila anketu, v ktorej žiaci slovenských a českých cvičných firiem napísali príbeh, prečo by sa práve ich učiteľ mal stať najlepším  učiteľom cvičnej firmy roka 2022. Anketu  vyhlásila v spolupráci s Českou poštou v decembri 2021. Tretie miesto v ankete s názvom „Najlepší vyučujúci cvičnej firmy roku 2022“, získala pani učiteľka Martina Pukáčová z Obchodnej akadémie Dolný Kubín a prvé miesto, teda absolútnym víťazom ankety je pani učiteľka Martina Sirníková z Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou.

Každoročne je pražský veľtrh podporovaný mestom Praha a záštitu nad ním má Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Už tradičným partnerom veľtrhu bola Metropolitná univerzita Praha, Centrum fiktívnych firiem (CEFIF) z Národného pedagogického inštitútu ČR, PEN Worldvide, svetové združenie cvičných firiem ako aj Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF), odbor Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a ďalšie reálne firmy.

 

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme.

Všetko o veľtrhu nájdete na https://antreprague.cz/; https://www.mubanka.cz.

Skip to content