Martina Jasaňová

Trendy v odbornom vzdelávaní_december

Prichádzame s ďalším číslom mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Decembrové číslo sa zameriava na výber toho najlepšieho z roku 2021. Prajeme inšpiratívne čítanie. https://mailchi.mp/49946d15f565/trendy-v-odbornom-vzdelvan-122021 

Trendy v odbornom vzdelávaní_december Read More »

Poskytovanie praktického vyučovania

Odborné vzdelávanie a príprava pre šk. rok 2021/22 – info pre zamestnávateľov a školy_účinnosť od 13.12.2021

Prinášame Vám informáciu pre OVP pre školský rok 2021/2022 aktualizovanú s účinnosťou od 13.12.2021. Odborné vzdelávania a príprava v školskom roku 2021/22 – informácia pre zamestnávateľov a školy_aktualizácia 10.12.2021 s účinnosťou od 13.12.2021

Odborné vzdelávanie a príprava pre šk. rok 2021/22 – info pre zamestnávateľov a školy_účinnosť od 13.12.2021 Read More »

Trendy v odbornom vzdelávaní_november 2021

Prichádzame s ďalším číslom mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Novembrové číslo sa venuje  nasledovným témam: Dopyt po udržateľných stavbách prichádza aj od samotných investorov Žiaci nemajú problém stavať s prírodnými materiálmi Skončil

Trendy v odbornom vzdelávaní_november 2021 Read More »

Poskytovanie praktického vyučovania

Odborné vzdelávanie a príprava pre šk. rok 2021/22 – info pre zamestnávateľov a školy_účinnosť od 25.11.2021

Prinášame Vám informáciu pre OVP pre školský rok 2021/2022 aktualizovanú s účinnosťou od 25.11.2021. Odborné vzdelávanie a príprava v školskom roku 2021/22 – informácia pre zamestnávateľov a školy_aktualizácia 24.11.2021 s účinnosťou od 25.11.2021

Odborné vzdelávanie a príprava pre šk. rok 2021/22 – info pre zamestnávateľov a školy_účinnosť od 25.11.2021 Read More »

EUROPASS

Prečo je dobre napísaný životopis EUROPASS optimálnym nástrojom na nájdenie si práce vašich snov? Ako najefektívnejšie pracovať s novou platformou Europass? Kedy a kde sa môžete s Europassom stretnúť? Nielen na tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať počas interaktívneho stretnutia v rámci Online akadémie zameranej na iniciatívy Európskej únie vo vzdelávaní. Online stretnutie sa koná 23. 11. 2021

EUROPASS Read More »

EQAVET/Zabezpečovanie kvality vo vzdelávaní

Ako budovať kultúru kvality vo svete vzdelávania? Aké podporné nástroje pri budovaní kvality vo vašej škole alebo vzdelávacej inštitúcii sú k dispozícii? Akú podporu vám môže poskytnúť ŠIOV? Nielen na tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať počas interaktívneho stretnutia v rámci Online akadémie zameranej na iniciatívy Európskej únie vo vzdelávaní. Online stretnutie sa koná 24. 11.

EQAVET/Zabezpečovanie kvality vo vzdelávaní Read More »

Online akadémia – Iniciatívy Európskej únie vo vzdelávaní

Vzdelávanie dospelých (EPALE, Národný koordinátor Európskeho programu vo VD) Čo všetko ponúka platforma EPALE a ako to môžete využiť vo svojej práci? Na aké aktivity v oblasti vzdelávania dospelých pod gesciou ŠIOV sa môžete tešiť v blízkej budúcnosti? Nielen na tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať počas interaktívneho stretnutia v rámci Online akadémie zameranej na iniciatívy Európskej únie

Online akadémia – Iniciatívy Európskej únie vo vzdelávaní Read More »

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Slovensko sa prihlásilo k úsiliu podporiť kohéznu reakciu kvalifikačných systémov krajín EÚ na meniaci sa trh práce a podporuje súvisiace odporúčanie Rady EÚ a Osnabrückú deklaráciu. Je aj v záujme Slovenska dosiahnuť, aby boli naše národné kvalifikácie ľahko porovnateľné s kvalifikáciami v zahraničí. Stručná správa Cedefopu z augusta 2021 informuje o projekte zameranom na analýzu a porovnanie kvalifikácií, ktorý Cedefop realizuje v 10

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP Read More »

Trendy v odbornom vzdelávaní_september 2021

Prichádzame s ďalším číslom mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Septembrové číslo sa venuje najmä súťažiam žiakov stredných odborných škôl a projektom medzinárodnej spolupráce Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Prajeme inšpiratívne čítanie. https://mailchi.mp/b280e8a3af10/trendy-v-odbornom-vzdelvan_september-2021 

Trendy v odbornom vzdelávaní_september 2021 Read More »

en_GB