Search
Close this search box.

Bienále na tému validácie predchádzajúceho učenia

Foto: vplbiennale.org

Po Rotterdame a Aarhuse sa tretí ročník Bienále o validácii predchádzajúceho učenia uskutočnil 7. a 8. mája 2019 v Berlíne. Jeho cieľom bolo posilniť platformu pre tvorcov politiky, odborníkov, používateľov, výskumníkov a ďalšie zainteresované strany, ktoré sa podieľajú na rozvoji overovania predchádzajúceho vzdelávania.

V rámci Bienále, na ktorom mal svoje zastúpenie aj Štátny inštitút odborného vzdelávania, bola vypracovaná a prijatá berlínska deklarácia o validácii, ktorá stanovuje referenčnú hodnotu pre systémy validácie na celom svete. Deklarácia sa podrobnejšie venuje organizačným opatreniam, financovaniu, postupom a nástrojom či post-validačným procesom.

Ako sa píše v preambule berlínskej deklarácie validácia predchádzajúceho učenia „ponúka viditeľné miesto a hodnotu všetkým formám vzdelávania a snaží sa odhaliť a odomknúť skryté talenty v rámci pracovnej sily, no aj v spoločnosti ako celku.

Skip to content