Search
Close this search box.

Aktuality v čase koronavírusu

Budúci kuchári a cukrári ukázali zručnosti na finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2021

V celoštátnych kolách súťaže Skills Slovakia odboru kuchár a cukrár prezentovali víťazi semifinálových kôl  gastronómiu počas dvoch dní. Budúci kuchári a cukrári sa na potešenie všetkých predstavili prezenčne  7. – 8. júna  2021 v bratislavskom kuchynskom štúdiu spoločnosti Senátor Banquets s. r. o. Už 10. ročník celoslovenského finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP opäť […]

Budúci kuchári a cukrári ukázali zručnosti na finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2021 Read More »

Stredoškolská odborná činnosť

Výnimočná stredoškolská konferencia spojená s prezentáciou najúspešnejších odborných prác mladých talentov

Propagácia a predstavenie výnimočných výsledkov odborných prác a projektov talentovaných žiakov stredných škôl je novou iniciatívou odboru podpory smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Priblížiť verejnosti úspechy a mimoriadne príbehy talentovaných žiakov pri zavŕšení netradičného školského roka je výpoveďou o tom, že mladí ľudia chcú rozvíjať svoje odborné vedomosti, zručnosti, tvorivosť a nadanie aj nad rámec školských povinností. Autori

Výnimočná stredoškolská konferencia spojená s prezentáciou najúspešnejších odborných prác mladých talentov Read More »

Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Quo Vadis finančná gramotnosť?

Príďte sa dozvedieť viac a diskutovať o mimoriadne aktuálnej téme finančnej gramotnosti 15. júna 2021 od 9:00-12:00 a od 13:00-15:00 na platformách MS Teams  a YouTube.  Na konferenciu sa môžete prihlásiť TU. Odkaz na prenos konferencie – https://youtu.be/6PNIx33Nqyw Prostredníctvom príspevkov množstva zaujímavých rečníkov sa zamyslíme nad finančnou gramotnosťou na Slovensku a jej smerovaním. Snahu začať monitorovať

Quo Vadis finančná gramotnosť? Read More »

Národné Centrum Europass Slovensko spustilo sériu workshopov

Foto: Workshop pre žiakov, Zdroj: ŠIOV   Viac než sto žiakov sa v uplynulých dvoch mesiacoch zúčastnilo prvých workshopov zameraných na praktické a kreatívne úlohy, ktorých cieľom je vžiť sa do roly zamestnávateľa. S iniciatívou pripraviť žiakov a študentov na budúci pracovný život prišlo Národné Centrum Europass Slovensko. Cieľom štyridsaťpäť či deväťdesiatminútových workshopov pre žiakov končiacich ročníkov v Bratislave a v Košiciach,

Národné Centrum Europass Slovensko spustilo sériu workshopov Read More »

Webinár a tréningy vzájomného hodnotenia vo vzdelávaní dospelých

Peer Review in Adult Learning piatok 25.6.2021, 09:00–12:00, online prostredníctvom Zoom Štátny inštitút odborného vzdelávania a Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých si Vás dovoľujú pozvať na webinár a následné tréningy v oblasti vzájomného hodnotenia kvality (peer review), ktoré sa  budú realizovať v rámci projektu ONE – Opening adult education Networks to European cooperation (Erasmus+, Support for policy reform). Metóda vzájomného

Webinár a tréningy vzájomného hodnotenia vo vzdelávaní dospelých Read More »

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Cedefop realizoval dva prieskumy verejnej mienky. V prvom prieskume sa skúmali názory Európanov na počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) v porovnaní so všeobecným vzdelávaním. V druhom prieskume sa skúma, čo si dospelí ľudia žijúci v Európskej únii, na Islande a v Nórsku myslia o vzdelávaní dospelých a ďalšom OVP. Základnú informáciu o výsledkoch druhého prieskumu prináša stručná správa Cedefopu. K dispozícii

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave Read More »

Poskytovanie praktického vyučovania

Odborné vzdelávanie a príprava pre školský rok 2020/21 – informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia s účinnosťou od 17.5.2021

Prinášame Vám informáciu pre OVP pre školský rok 2020/2021 aktualizovanú s účinnosťou od 17.5.2021. Odborné vzdelávanie a príprava v školskom roku 2020/2021 – informácia pre zamestnávateľov a školy_aktualizácia s účinnosťou od 17.5.2021

Odborné vzdelávanie a príprava pre školský rok 2020/21 – informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia s účinnosťou od 17.5.2021 Read More »

Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní.

Najlepšie výsledky v celoštátnej súťaži v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dosiahli stredoškoláci z Trenčína

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii, Integrovaný odborový zväz (IOZ) v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), za technickej podpory Centra vedecko-technických informácií a ďalších partnerov zrealizoval  celoštátne kolo 46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl. Prvýkrát online sa súťaž konala 11. mája 2021 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministra práce,

Najlepšie výsledky v celoštátnej súťaži v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dosiahli stredoškoláci z Trenčína Read More »

Skills Slovakia GASTRO JUNIOR zavŕši celoštátne finále mladých kuchárov a cukrárov

Ilustračné foto – ŠIOV Súťaž  Skills Slovakia GASTRO JUNIOR sa zavŕši  7.- 8. júna celoštátnym kolom 10. ročníka GASTRO JUNIOR METRO CUP a 1. ročníka Danubius GASTRO JUNIOR DEBIC CUP.  V celoštátnych kolách súťaže Skills Slovakia odboru kuchár a cukrár budú prezentovať svoje gastronomické umenie počas dvoch dní víťazi semifinálových kôl, ktoré sa uskutočnili v

Skills Slovakia GASTRO JUNIOR zavŕši celoštátne finále mladých kuchárov a cukrárov Read More »

Veľtrh cvičných firiem preverí firmy založené žiakmi stredných škôl

Deň zodpovedného podnikania cvičných firiem

MUB-line špeciál   Metropolitná univerzita Praha spoločne s partnermi pripravuje MUB-line špeciál s podnázvom Tvoríme spoločne budúcnosť. Uskutoční sa online 9. júna 2021 ako česko–slovenské stretnutie kreatívnych a zodpovedných cvičných firiem. Uvedeným podujatím si chceme pripomenúť význam Svetového dňa životného prostredia, ktorý každoročne pripadá na 5. jún a tiež rozšíriť povedomie cvičných firiem o ekologické otázky a výzvy súčasnosti. Táto

Deň zodpovedného podnikania cvičných firiem Read More »

Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overí znalosti mladých stredoškolákov online

Otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa už 46 rokov zaoberá súťaž určená žiakom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, podnikanie v remeslách a službách a školy technického zamerania. Sústredí sa na osvojenie si vedomostí v tejto oblasti a ich uplatnenie v praxi a v budúcom zamestnaní. Je predovšetkým prevenciou pred

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overí znalosti mladých stredoškolákov online Read More »

Mladý ekofarmár sa musel prispôsobiť aktuálnym podmienkam

Mladý ekofarmár je súťažou, do ktorej sa už 22 rokov zapájajú talentovaní žiaci  stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. Celoštátne kolo sa realizovalo pod gestorstvom Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici  28.- 30. apríla 2021. Vytvoriť  v dištančnej

Mladý ekofarmár sa musel prispôsobiť aktuálnym podmienkam Read More »

Skip to content