Search
Close this search box.
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018 a dvadsať rokov SCCF

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018 a dvadsať rokov SCCF

Štátny inštitút odborného vzdelávania si Vás dovoľuje pozvať do V-klubu a ďalších priestorov Národného osvetového centra v Bratislavev termíne 22. – 23. novembra 2018 na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu je Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF), špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. SCCF komplexne zastrešuje problematiku cvičných firiem na Slovensku. V osmičkovom roku 2018 oslavuje dvadsiate výročie svojho vzniku. Ďalším spoluorganizátorom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem je Ekonomická univerzita v Bratislave a vybrané stredné odborné školy.

Veľtrh je miestom, kde si žiaci cvičných firiem môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí naučili. Cvičná firma ako vyučovací predmet patrí k tým formám podnikateľského vzdelávania, ktoré umožňujú užšie prepojenie školskej prípravy s hospodárskou praxou. Cvičná firma priamo reaguje na potrebu systémového vzdelávania finančnej gramotnosti ako aj zavedenie efektívneho nástroja pre rozvoj a využívanie digitálnych zručností a podnikateľských kompetencií. 

Súčasťou veľtrhu budú už tradične súťaže cvičných firiem v kategóriách katalóg CF, imidž stánku CF, slogan CF, logo CF, reprezentant/ka CF a e-prezentácia CF. 

Cvičná firma podporuje ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré  patrí k významným prioritám najvyšších orgánov Európskej únie.  Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov.

Verím, že svojou účasťou podporíte Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2018 a tým aj rozvoj podnikateľských, odborných, personálnych  ako aj sociálnych kompetencií našej stredoškolskej mládeže. 

Veľtrh cvičných firiem 2018 je organizovaný v spolupráci s Národnou podpornou službou EPALE Slovensko

Skip to content