Národné referenčné miesto pre EQAVET pripravilo Správu o zabezpečovaní kvality OVP v SR 2020

Národné referenčné miesto pre EQAVET Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pripravilo Správu o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike 2020, ktorá mapuje zabezpečovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v SR zo systémovej úrovne, ako i z pohľadu zriaďovateľa stredných odborných škôl (VÚC) a z pohľadu poskytovateľa (strednej odbornej školy).

Publikácia ponúka prehľadný a ucelený súbor informácií o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava je jednou z hlavných priorít Európskej únie, nakoľko je nevyhnutnou súčasťou prosperujúcich ekonomík členských štátov. Rýchlo meniace sa podmienky na trhu práce si vyžadujú flexibilný a funkčný systém celoživotného vzdelávania, čo ho stavia do rovnocennej pozície s počiatočným odborným vzdelávaním a prípravou. Kvalitné vzdelávanie vyžaduje okrem iného dodržiavanie istých zásad a používanie nástrojov na zabezpečovanie kvality. Zásady a nástroje, ktoré sa používajú v slovenskom systéme odborného vzdelávania a prípravy, mapuje kolektív autorov z rôznych častí systému odborného vzdelávania a prípravy.

Dokument nadväzuje na Správu MŠVVaŠ SR o stave OVP z roku 2015 a popisuje zmeny, ktoré v tejto oblasti nastali počas uplynulých piatich rokov. 

Pripomienky, návrhy a komentáre môžete posielať prostredníctvom formulára  na web-stránke okvalite.sk v termíne do 30. 6. 2020.

NRM EQAVET Slovensko

en_GB

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť