Search
Close this search box.

Webinár a tréningy vzájomného hodnotenia vo vzdelávaní dospelých

Peer Review in Adult Learning
piatok 25.6.2021, 09:00–12:00, online prostredníctvom Zoom

Štátny inštitút odborného vzdelávania a Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých si Vás dovoľujú pozvať na webinár a následné tréningy v oblasti vzájomného hodnotenia kvality (peer review), ktoré sa  budú realizovať v rámci projektu ONE – Opening adult education Networks to European cooperation (Erasmus+, Support for policy reform).

Metóda vzájomného hodnotenia kvality je alternatívou k iným systémom zabezpečovania kvality, ktoré sú primárne určené pre firemné/podnikateľské prostredie (ISO 9000, EFQM a iné). Jej podstatou je hodnotenie kvality kolegami (peers) z rovnakého alebo podobného profesionálneho prostredia.

Finančné nástroje pre podporu vzdelávania dospelých ako napríklad individuálne vzdelávacie účty si budú vyžadovať zabezpečenie kvality a kontrolu inštitúcií, ktoré budú do schémy zapojené. Slovensko zatiaľ systém zabezpečenia kvality pre inštitúcie vzdelávania dospelých vytvorený nemá a metóda vzájomného hodnotenia kvality môže napomôcť k jeho vybudovaniu. Uplatňuje zásady Európskeho referenčného rámca zabezpečovania kvality a zameriava sa na rozvoj a podporu inštitúcií v ich snahe ponúkať vzdelávacie a poradenské služby vysokej kvality.

Webinár je určený pre odborníkov z oblasti vzdelávania dospelých (riaditeľov, manažérov vzdelávania, lektorov, trénerov, poradcov a ďalších zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých), ktorí sa chcú dozvedieť o metóde vzájomného hodnotenia  kvality, prípadne sa stať hodnotiteľmi (po absolvovaní nasledujúcich 2 poldňových tréningov) a zapojiť svoju inštitúciu do systému zlepšovania kvality.

Registrácia  – registracny link  – je otvorená do 21.6.2021.

Webinár sa uskutoční pomocou aplikácie Zoom, link bude zaslaný registrovaným záujemcom.

 

Tešíme sa na stretnutie.

                                                                 

Program webinára/ projekt ONE

25.6. 2021

9:00 – 9:30 Privítanie a predstavenie projektu ONE/ Ľubica Gállová, ŠIOV 

9:30 – 10:00 Zabezpečenie kvality vzdelávania dospelých /Klaudius Šilhár, AIVD

10:00 – 10:30 Metóda vzájomného hodnotenia kvality/ Alena Štefániková, ŠIOV

10:30 – 11:00 Tréningy hodnotiteľov v oblasti vzájomného hodnotenia kvality /ŠIOV

11:00 – 11:15 Časové vymedzenie plánovaných projektových aktivít/Michal Deneš, AIVD

11:15 – 12:00 Diskusia

12:00 Záver

Skip to content