Informácia ŠIOV a RZSDV pre zamestnávateľov v SDV v čase prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – COVID-19 – 12.5.2020 – 3. aktualizované vydanie

Bratislava, 3. vydanie informácie, 12.5.2020.

Sledujte aktualizáciu tejto informácie.