Informácia ŠIOV a RZSDV pre zamestnávateľov v SDV v čase prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – COVID-19 – 23.6.2020_4. aktualizované vydanie

 

Bratislava, 4. vydanie informácie, 23.6.2020.

Sledujte aktualizáciu tejto informácie.