Letné školy v rámci odborného vzdelávania a prípravy v školskom roku 2019/2020