Projekt ES – ABSVETPRO

Jednou z vhodných metód pre vzdelávanie znevýhodnených skupín v celoeurópskom kontexte (napr. mladí ľudia bez ukončenia odborného vzdelávania alebo mladí ľudia s migračným … Čítať ďalej Projekt ES – ABSVETPRO