Foto: Shutterstock

 

Prinášame Vám metodické usmernenie pre zamestnávateľov o realizácií letnej školy.

Letná škola_informácie pre zamestnávateľov