Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti. Teda zamestnávateľov, investorov, firmy. Ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia.

Dnes je kvalita zamestnancov akýmsi hendikepom na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu a výzva, ktorou je potrebné odstrániť súčasný hendikep. Za ten je potrebné považovať nezamestnanosť mladých ľudí z dôvodu nesúladu medzi ich dosiahnutým vzdelaním a tým, čo potrebujú zamestnávatelia.

Príležitosti duálneho vzdelávania

Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ.

Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie.

Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl.

Reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si „firemnej kultúry“.

Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné potreby podniku.

Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov.

Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní - status „poctivého remesla“.

Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného vzdelávania a prípravy.

Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní.

Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou vlastnou skúsenosťou.

Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska.

Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho vzdelávania.

Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ

Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy.

Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.

Tento systém duálneho vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

Viac informácií nájdete na stranke www.dualnysystem.sk.

Skip to content

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť