Ploteus

PLOTEUS je portál obsahujúci informácie z členských krajín EÚ (okrem členských štátov zahŕňa aj Nórsko, Island, Švajčiarsko a Turecko) o vzdelávacích príležitostiach a systémoch vzdelávania a odbornej prípravy. 

Cieľom je prepojenie národnej databázy s portálom vzdelávacích príležitostí v Európe
v  5 hlavných oblastiach: 

  1. Vzdelávacie príležitosti „Learning opportunities“;
  2. Vzdelávacie systémy „Education Systems“;
  3. Výmeny „Exchanges“;
  4. Kontakty „Contact“;
  5. Chystám sa do zahraničia „Moving to a Country“.

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Gállová, lubica.gallova@siov.sk

Viac informácií nájdete na stránke https://ec.europa.eu/ploteus/sk.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť