Enersol - SK

Enersol-SK súťaž v zameraní na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. Súťaží sa v 3 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie  žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické  schopnosti a zručnosti. 

Súťaž nadväzuje na vzdelávanie žiakov na učivo environmentálnej výchovy, životné prostredie. Žiaci  riešia problematiku na základe vlastného pozorovania v špecifických odborných témach  zacielených na využívania  alternatívnych zdrojov energie, skúmajú technické parametre, popisujú finančné úspory, zostavujú  výrobky na základe vlastného výskumu, obhajujú svoje sofistikované výrobky a robia výskum v danej oblasti. Výsledky prác žiaci obhajujú pred odbornými porotami. Súťaž má zahraničné pokračovanie do ČR.

 

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

 

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť