Skip Navigation LinksŠIOV > Vzdelávanie > Ďalšie vzdelávanie pedagógov

Vzdelávacie podujatia

ŠIOV zabezpečuje realizáciu a organizáciu kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, s dôrazom na učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy stredných odborných škôl SR.

V rámci udržateľnosti výstupov a výsledkov implementovaných národných projektov zabezpečuje ŠIOV vzdelávanie v programoch akreditovaných počas realizácie národných projektov.

Ponúka tiež vzdelávacie programy v zmysle Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Online prihlásenie

Odborné informačné semináre

Akreditované vzdelávacie programy

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť