Skip Navigation LinksŠIOV > Súťaže > Mladý ekofarmár

Mladý ekofarmár

Mladý ekofarmár  je súťaž zameraná na  vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov S0Š, so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena, a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou,  rozvíja  tvorivé kompetencie  žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické  schopnosti a zručnosti, vytvára trvalý vzťah k rozvíjaniu vedomostí o výrobe, zložení, získavaní, spracovaní a efektivite výroby mlieka, o rastlinstve, odpadovom hospodárstve,  technike a mechanizácii súvisiacej s uvedenými procesmi s ohľadom na ekológiu a životné prostredie.

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť