Kontakt

Sídlo: P.O. Box 63, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava Riaditeľ
Michal Němec
Email: kancelaria@siov.sk
Tel: +421 2/54 77 67 77
Mobil: +421 903 920 520
Úsek hlavných činností
Mobil: +421 911 610 176 Projekt duálne vzdelávanie
Email: kuzma.milan@siov.sk
Mobil: +421 905 743 008 Kontakt pre médiá
PhDr. Ján Füle
Email: jan.fule@siov.sk
Mobil: 0948 432 060

Dual pointy

Mesto E-Mail Adresa Telefón
Bratislava dualpointba@siov.sk Stromová 9, 831 01 Bratislava 37 0911 469 671
Prešov dualpointpo@siov.sk Mukačevská 1, 080 01 Prešov 0910 925 035
Žilina dualpointza@siov.sk Kragujevská 1, 010 01 Žilina 0910 925 078
Banská Bystrica dualpointbb@siov.sk Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 0910 925 038
Trnava dualpointtt@siov.sk Koniarekova 17, 917 01 Trnava 0910 925 079
Nitra dualpointnr@siov.sk Dvorčianska 629, 949 05 Nitra 0910 925 037
Trenčín dualpointtn@siov.sk Jilemnického 2, 911 01 Trenčín 0910 925 039
Košice dualpointke@siov.sk Južná trieda 2/A, 040 01 Košice 0910 925 034

Centrum orientácie
centrumorientacie@siov.sk
Dvorčianska 629,
949 05 Nitra

Skupina odborov 11: Fyzikálno-matematické vedy Ing. Alena Galanová alena.galanova@siov.sk

Skupina odborov 21: Baníctvo, geológia a geotechnika Ing. Zita Šumichrastová zita.sumichrastova@siov.sk

Skupina odborov 22: Hutníctvo Ing. Vladimír Kovalovský vladimir.kovalovsky@siov.sk 

Skupina odborov 23, 24: Strojárstvo a ostatná  kovospracúvacia výroba I, II Ing. Vladimír Kovalovský vladimir.kovalovsky@siov.sk 

Skupina odborov 25: Informatika a výpočtová technika Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. michaela.durcekova@siov.sk

Skupina odborov 26: Elektrotechnika Ing. Ľubica Jacová lubica.jacova@siov.sk 

Skupina odborov 27: Technická chémia silikátov Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. michaela.durcekova@siov.sk

Skupina odborov 28: Technická a aplikovaná chémia Ing. Viera Žatkovičová  viera.zatkovicova@siov.sk

Skupina odborov 29: Potravinárstvo Ing. Viera Žatkovičová  viera.zatkovicova@siov.sk                       

Skupina odborov 31: Textil a odevníctvo Ing. Eva Kušnírová eva.kusnirova@siov.sk

Skupina odborov 32: Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi Ing. Eva Kušnírová eva.kusnirova@siov.sk

Skupina odborov 33: Spracúvanie dreva Ing. Alena Galanová alena.galanova@siov.sk

Skupina odborov 34: Polygrafia  a médiá Ing. Ladislav Kováč ladislav.kovac@siov.sk

Skupina odborov 36: Stavebníctvo, geodézia a kartografia Ing. Alena Galanová alena.galanova@siov.sk

Skupina odborov 37: Doprava, pošty a telekomunikácie Ing. Zita Šumichrastová zita.sumichrastova@siov.sk

Skupina odborov 39: Špeciálne technické odbory Ing. Zita Šumichrastová zita.sumichrastova@siov.sk

Skupina odborov 42, 45: Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II: Ing. Renáta Majerníková, PhD. renata.majernikova@siov.sk 

Skupina odborov 43: Veterinárske vedy Ing. Renáta Majerníková, PhD. renata.majernikova@siov.sk

Skupina odborov 62: Ekonomické vedy Ing. Marta Šimková marta.simkova@siov.sk

Skupina odborov 63: Ekonomika a organizácia, obchod  a služby I Ing. Marta Šimková marta.simkova@siov.sk

Skupina odborov 64: Ekonomika a organizácia, obchod  a služby II PaedDr. Peter Solárik peter.solarik@siov.sk

Skupina odborov 68: Právne vedy RNDr. Mária Hrušovská maria.hrusovska@siov.sk

Skupina odborov 72: Publicistika, knihovníctvo  a vedecké informácie PaedDr. Peter Solárik peter.solarik@siov.sk

Skupina odborov 75: Pedagogické vedy RNDr. Mária Hrušovská maria.hrusovska@siov.sk 

Skupina odborov 76: Učiteľstvo RNDr. Mária Hrušovská maria.hrusovska@siov.sk

Skupina odborov 82, 85: Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II Mgr. art. Natália Okolicsányiová natalia.okolicsanyiova@siov.sk

Skupina odborov 82: Umenie a umeleckoremeselná tvorba – Konzervatóriá Mgr. art. Ľudmila Ghillány ludmila.ghillany@siov.sk

Skupina odborov 92: Bezpečnostné služby (MŠVVŠ SR) PaedDr. Peter Solárik peter.solarik@siov.sk

 

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť