Gastro Junior

V zameraní na odbor kuchár je určená pre žiakov SOŠ a hotelových akadémií, ktorej  cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, súťažnou úlohou je príprava moderného teplého pokrmu s prílohami v duchu kulinárskych tradícií regiónu, súčasťou  kritérií je  hodnotenie procesu technológie spracovania povinnej suroviny a kvalita tepelnej úpravy.

Školský rok 2018/2019:

Školský rok 2017/2018:

Školský rok 2016/2017:

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť