Victoria Regia

V zameraní na oblasť  floristika, určená pre žiakov SOŠ záhradníckych a poľnohospodárskych škôl , ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť