Mladý mechatronik

Súťaž v zameraní na oblasť mechaniky a mechatroniky určená pre žiakov SOŠ, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjanie tvorivých  kompetencií žiakov, odborných, teoretických vedomostí a odborných, praktických schopností a zručností z elektrotechniky, automatizácie a mechaniky, riešenia  úloh a zadaní sú zamerané na vlastnosti pneumatických pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov, programovanie a konfiguráciu PLC (S7-300), optické snímače, konštrukciu, zapájanie, spracovanie signálov, logické funkcie v programe. Strojné zariadenia a  komponenty garantuje spoločnosť FESTO. 

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť