Súťaže

Semifinále 6. ročníka celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer

Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásilo 2. februára 2017 šiesty ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

Zamestnanci cvičných firiem poslali podnikateľské zámery v súlade s podmienkami súťaže do 15. mája 2017 na e-mailovú adresu SCCF. Podmienkou bolo, aby súťažné zámery neboli totožné s podnikateľským zámerom cvičnej firmy. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (meno, priezvisko žiaka, ročník, názov školy a obchodné meno cvičnej firmy).

Podľa získaných bodov do finále postúpili štyri podnikateľské zámery z pätnástich prihlásených. O konečnom poradí finalistov rozhodne špeciálna hodnotiaca komisia za účasti zástupcov Združenia mladých podnikateľov Slovenska  a Slovak Business Agency.

Hodnotenie podnikateľských zámerov školský rok 2016/2017

Obchodné meno

Body celkom

Penzión Sára, s.r.o.

SŠ Štúrova 848, 962 12 Detva

151

TIK Volcano Poľana, s.r.o.

SŠ Štúrova 848, 962 12 Detva

140

Tanečník s.r.o.

OA Radlinského 1725/55, Dolný Kubín

151

Makovička, s.r.o.

OA Nevädzová 3, Bratislava

151

Hodnotenie každej kategórie od 1 – 5 bodov.
Podnikateľský zámer môže získať od jedného porotca najviac 10 x 5 = 50 bodov.

Kritériá hodnotenia:

originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť podnikateľského zámeru, stručný popis podnikateľského zámeru v anglickom jazyku na jednu stranu A4.

Záverečné vyhodnotenie víťazov súťaže bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2017 v Bratislave.

6. ročník súťaže "Najlepší podnikateľský zámer"

Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasuje už šiesty ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Viac informácií nájdete TU.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť