Skip Navigation LinksŠIOV > Cvičné firmy > Veľtrhy a súťaže > Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali

Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali

Spojená škola na ulici Nivy 2 v Šali už po  ôsmy rok zrealizovala kontraktačný deň cvičných firiem v priestoroch estrádnej sály Domu kultúry v Šali. Záštitu nad podujatím prevzal Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesto Šaľa a samozrejme Slovenské centrum cvičných firiem zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave.

Cvičná firma je voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku a funguje ako efektívne prepojenie teoretickej výučby s praxou. Žiaci si založia, spravujú a pracujú v cvičnej firme, ktorá simuluje podmienky reálnej praxe. Spája teoretické vedomosti z odborných predmetov ako podniková ekonomika, účtovníctvo, výpočtová technika s ich aplikáciami a žiaci majú možnosť pri obchodovaní využiť i cudzí jazyk. Vďaka práci v cvičnej firme sa zvyšuje samostatnosť žiakov pri práci, naučia sa vzájomne komunikovať, pracovať v tíme, rozvíjajú kreativitu, podnikateľské zručnosti, naučia sa zodpovednosti za včasné a kvalitné splnenie úloh. Žiaci – zamestnanci cvičných firiem svoju činnosť prezentujú na celoslovenských a medzinárodných stretnutiach, zúčastňujú sa veľtrhov a kontraktačných dní v rámci školy, Slovenska a zahraničia.

V rámci kontraktačného dňa cvičných firiem v Šali si prišlo zmerať svoje podnikateľské zručnosti, schopnosti a zároveň odborné vedomosti  22 cvičných firiem zo Slovenska a Českej republiky. Reprezentovali školy z Bratislavy, Serede, Kolárova, Nitry, Šale, Levíc, Malinova, Zlatých Moraviec, Nových Zámkov a Sokolova.

 

Výsledky súťaží cvičných firiem 8. kontraktačného dňa v Šali:

 • najlepšie logo - 1. miesto: CF Na hodinku s.r.o. - Bilingválna obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava
 • najlepší slogan - 1. miesto: CF Allin s.r.o., Obchodná akadémia Sereď
 • najlepší katalóg - 1. miesto: CF  Comfy Way s.r.o., Obchodná akadémia Levice
 • najlepšia elektronická prezentácia - 1. miesto: CF Poseidon s.r.o., Obchodná akadémia Levice
 • najlepší stánok - 1. miesto: CF Winner ´s sport s.r.o., Spojená škola Šaľa
 • najlepšia vizitka – 1. miesto: CF Čajkrovinky s.r.o.,  Spojená škola Šaľa
 • cena odboru vzdelávania a kultúry NSK: CF  Bokača s.r.o., Obchodná akadémia Nitra
 • cena Slovenského centra cvičných firiem: CF Progress Entertainment Garden s.r.o., Stredná odborná škola záhradnícka , Malinovo
 • cena mesta Šaľa: CF Garden rose s.r.o., Stredná odborná škola záhradnícka , Malinovo
 • cena DUSLO a.s.: CF MyTea  s.r.o., Obchodná akadémia Levice
 • cena Actemium ProCs.: CF  Kengura s.r.o.- Obchodná akadémia Nitra

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným cvičným firmám za účasť a veríme, že sa s radosťou zúčastnia aj na ďalších kontraktačných dňoch a regionálnych veľtrhoch cvičných firiem doma i v zahraničí.

Článok z 21. veľtrhu a 9. kontraktačného dňa v Žiari nad Hronom, ktorý sa uskutočnil 6. apríla 2017 si môžete prečítať TU

Newsletter október 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť