Paint Up

Štátny inštitút odborného vzdelávania vstúpil do nového medzinárodného partnerstva zameraného na realizáciu  projektu Paint Up.

Projektové partnerstvo tvoria:

  • Celoeurópska asociácia maliarov UNIEP, Luxembursko - hlavný koordinátor projektových aktivít
  • a organizácie pôsobiace v oblasti odborného vzdelávania v stavebných a maliarskych povolaniach a to v školskom ale aj zamestnávateľskom sektore:

IFAPME – Belgicko,
CCCA-BTP – Francúzsko,
IMANOVA – Portugalsko
DONCASTER – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
EPP – Belgicko a
ŠIOV – Slovensko.

Záujem mladých ľudí o remeselné povolania vrátane vykonávania maliarskeho remesla klesá naprieč celou Európou. Zámerom projektového partnerstva je vytvorenie podporných nástrojov uplatniteľných vo viacerých európskych krajinách pre  zvýšenie záujmu o maliarske remeselné povolania.

Cieľom projektu je podpora v odbornej príprave v sektore  remeselných maliarskych povolaní na základe definovaných aktuálnych potrieb podnikov, živnostníkov a firiem a tiež formou poradenstva  (tútorstva) pri zavádzaní najnovších foriem teoretického a praktického vzdelávania v školách pripravujúcich na tieto povolania.

Realizačný rámec projektu  je daný obdobím október 2017 až október 2019.

Bližšie informácie  poskytne pracovník koordinujúci aktivity ŠIOV:

Ing. Ladislav Šatka ladislav.satka@siov.sk
Tel.: +421 903 469 766

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť