Národné centrum
pre Europass

kontakt na Oddelenie pre kontaktné a referenčné miesta Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793

Národné centrum pre Europass je od 1. 2. 2018 súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Úlohou Národného centra pre Europass je: 

  • koordinovať činnosti súvisiace s vydávaním dokumentov Europass,
  • zabezpečovať informovanosť o Europasse, prispievať k jeho lepšiemu pochopeniu a používaniu rôznymi užívateľmi,
  • rozvíjať nástroje Europass na podporu lepšej dokumentácie zručností a kvalifikácií používateľov,
  • spolupracovať s Európskou komisou, sieťou národných centier v členských štátoch EÚ a ďalšími inštitúciami a organizáciami zapojenými do realizácie Europassu  na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Žiadosť o vydanie registračného čísla

 

Kontaktná osoba:
Mgr. Ivana Matulíková

PaedDr. Lucia Iľková
Telefón: 0911 610 115

E-mail: europass@siov.sk
 

Poštová adresa:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Odbor NSK a kontaktných bodov
Bellova 54/a

837 63 Bratislava 37
 

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť