Mobility for Quality

kontakt na Oddelenie pre kontaktné a referenčné miesta Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793

Od júna 2017 ŠIOV realizuje mobilitný projekt v oblasti vzdelávania dospelých zameraný na zavádzanie peer review - metódy zabezpečovania kvality vo vzdelávaní založenej na vzájomnom hodnotení. Projekt s podporou programu ERASMUS+ umožní vyškolenie 16 zástupcov odborného vzdelávania (počiatočného a kontinuálneho) a vzdelávania dospelých na používanie metódy peer review. 

Peer Review (vzájomné hodnotenie kolegami) je alternatívou k iným systémom zabezpečovania kvality, ktoré sú primárne určené pre firemné/podnikateľské prostredie (ISO 9000, EFQM, a.i.), dlhodobo využívaný v oblasti výskumu. Jeho podstatou je hodnotenie kvality kolegami (peers) z rovnakého alebo podobného profesionálneho prostredia.

Od roku 2003 sa pracuje na úpravách a overovaní metodiky pre potreby OVP a vzdelávania dospelých v rôznych projektoch podporených prostriedkami EÚ. V niektorých krajinách je systém zavedený na národnej alebo regionálnej úrovni, napr. v Rakúsku, Fínsku, Taliansku, Maďarsku, Slovinsku, Švédsku.  Model European Peer Review je založený na kombinácii sebahodnotenia a externého hodnotenia so silným dôrazom na potreby a záujmy hodnotenej inštitúcie. Vychádza z princípu neustáleho zlepšovania sa (v súlade s iniciatívou EQAVET) a obsahuje silný formatívny prvok a vzájomné učenie sa pre obe zúčastnené strany.

Hodnotitelia sú externými osobami, ktoré majú rovnaké alebo podobné profesionálne zameranie alebo skúsenosti v hodnotenej oblasti a vystupujú skôr v úlohe kritického priateľa.

Proces hodnotenia začína vypracovaním sebahodnotiacej správy školy/inštitúcie v hodnotenej oblasti. Na základe správy prebehne návšteva skupiny hodnotiteľov, výsledkom návštevy je záverečná správa s odporúčaniami na zlepšenia.

Národný referenčný bod pre EQAVET súbežne s týmto projektom pripravil preklad príručky, ktorá je podrobným návodom pri realizácii peer review.

Prvé školenie na používanie metódy zabezpečovania kvality vo vzdelávaní sa uskutoční v dňoch 10.-13. decembra 2017 v spolupráci s talianskou partnerskou organizáciou FORMA.Azione, v Perugii (IT). Pre viac informácií o tomto školení nás prosím kontaktujte na nsk@siov.sk

číslo projektu: 2017-1-SK01-KA104-035291

Viac informácií: Mgr. Ľubica Gállová, nsk@siov.sk

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť