Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania a prípravy

Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania a prípravy (SNO) bolo zriadené Európskou vzdelávacou nadáciou (ETF) v Turíne v spolupráci s Ministerstvom školstva a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Kancelária SNO začala fungovať od 1. augusta 1998 na ŠIOV-e ako hostiteľskej organizácii observatória.

Cieľom SNO bolo zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie o odbornom vzdelávaní v Slovenskej republike a konfrontovať ich so situáciou v Európskej únii a v ďalších krajinách usilujúcich o vstup do EÚ.

V rámci integračného procesu Slovenska do štruktúr EÚ observatórium rozširovalo svoje aktivity i o spoluprácu s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop).

Po vstupe Slovenska do EÚ prešlo SNO k plnej spolupráci s Cedefopom a stalo národným koordinátorom siete Cedefopu ReferNet na Slovensku. Úlohou siete je zbierať, spracovávať a rozširovať informácie o vývoji v oblasti odborného vzdelávania v krajinách EÚ, zostavovať dokumentáciu o situácií vo výskume v členských krajinách a podporovať kontakty medzi odborníkmi a kľúčovými organizáciami. 

K informáciám o aktivitách a produktoch siete ReferNet sa dostanete kliknutím na odkaz http://www.refernet.sk/

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť