NSK · Národná sústava kvalifikácií

Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií vychádza z iniciatívy Európskej únie na vytvorenie celoeurópskeho systému kvalifikácií. Práve rôzne a často nekompatibilné národné systémy kvalifikácií boli v minulosti prekážkou vyššej mobility pracovných síl medzi krajinami EÚ. Potreba zrozumiteľnej hierarchizácie kvalifikácií na európskej úrovni vyvrcholila vydaním Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/C111/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Slovensko sa k tejto iniciatíve pripojilo a zaviazalo sa, že vytvorí vlastnú Národnú sústavu kvalifikácií a Slovenský kvalifikačný rámec.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť