Skip Navigation LinksŠIOV > Projekty > Zrealizované projekty > NP vzdelávania učiteľov k tvorbe ŠKVP

Národný projekt vzdelávania učiteľov k tvorbe ŠKVP

Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“ skončil v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP k 31.12.2014.

  • Národný projekt:
  • Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
  • Kód ITMS projektu:
  • 26110130085
  • Cieľ:
  • Konvergencia
  • Kód ITMS projektu:
  • 26140130015
  • Cieľ:
  • Cieľ Regionálna konkurencie schopnosť a zamestnanosť (RKZ)

Záverečná správa

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť