Skupina odborov 32

Dodatok č. 1

Skupina 32 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

VUP a VUO obuvník, technik obuvníckej výroby, skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe

Dodatok č. 2

Skupina 32 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu.

Dodatok č. 3

Skupina 32 znenie pdf

1. september 2018 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

Aktualizácia rámcových učebných plánov pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory. Vloženie vzorového učebného plánu a vzorových učebných osnov študijného odboru 3243 K operátor kožiarskej výroby.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť