Skupina odborov 34

Dodatok č. 1

Skupina 34 znenie pdf

1. september 2015 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 34 Polygrafia a médiá

RUP pre 4.r. ŠO s praktickým vyučovaním (PV) formou odborného výcviku (OV).
RUP pre 4.-r.ŠO s PV formou OV s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
VUP a VUO študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií; 3457 K operátor tlače.

Dodatok č. 2

Skupina 34 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 34 Polygrafia a médiá

RUP pre skrátené 1- a 2- ročné vzdelávacie programy

Dodatok č. 3

Skupina 34 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 34 Polygrafia a médiá

Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu.

Dodatok č. 4

Skupina 34 znenie pdf

1. september 2018 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 4, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 34 Polygrafia a médiá

Aktualizácia rámcových učebných plánov pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory. Vloženie vzorového učebného plánu a vzorových učebných osnov učebného odboru 3473 H 08 polygraf – knihár.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť