Skupina odborov 37

Dodatok č. 1

Skupina 37 znenie pdf

1. októbra 2014 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru klientsky manažér pošty

Dodatok č. 2

Skupina 37 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

VUP a VUO pre UO/ŠO železničiar, manipulant poštovej prevádzky a prepravy, operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, komerčný pracovník v doprave; skrátené štúdium v 1-ročnom a 2-ročnom vzdelávacom programe

Dodatok č. 3

Skupina 37 znenie pdf

1. septembra 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

 

Dodatok č. 4

Skupina 37 znenie pdf

1. septembra 2018 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 4, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Aktualizácia rámcových učebných plánov pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť