Skupina odborov 62

Dodatok č. 1

Skupina 62, 63, 64 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 62 Ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Charakteristika skupiny odborov vzdelávania, Profil absolventa, RUP, Vzdelávacie oblasti pre nižšie stredné odborné vzdelanie

Dodatok č. 2

Skupina 62, 63, 64 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 62 Ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

VUP a VUO čašník, servírka, hostinský, hostinská, pracovník marketingu, obchodný pracovník, kuchár

Dodatok č. 3

Skupina 62, 63, 64 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 62 Ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

VUP a VUO čašník - servírka, hostinský, hostinská, kuchár, kaderník, predavač; skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe

Dodatok č. 4

Skupina 62, 63, 64 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 62 Ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť