Skupina odborov 76

Dodatok č. 1

Skupina 76 znenie pdf

1. september 2015 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 76 Učiteľstvo

Aktualizácia ŠVP pre študijné odbory vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, starostlivosť o seniorov v sociálnych službách, doplnenie vstupných požiadaviek na štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – pomaturitné kvalifikačné štúdium

Dodatok č. 2

Skupina 76 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 76 Učiteľstvo

ŠVP pre študijný odbor pedagogický asistent

Dodatok č. 3

Skupina 76 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 76 Učiteľstvo

Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu.

Dodatok č. 1

Skupina 76 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňa všeobecnovzdelávacia zložka ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu

Vzdelávacie štandardy predmetu občianska náuka

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť