Skupina odborov 28

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2839 Q manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu

Úplné znenie: Normatív 2839 Q manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2840 M biotechnológia a farmakológia

Úplné znenie: Normatívy 2840 M biotechnológia a farmakológia

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

Úplné znenie: Normatívy 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv

Úplné znenie: Normatívy 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2848 M chemická informatika

Úplné znenie: Normatív 2848 M chemická informatika

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2849 M kontrólne analytické metódy

Úplné znenie: Normatív 2849 M kontrolné analytické metódy

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby

Úplné znenie: Normatív 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2860 K chemik operátor

Úplné znenie: Normatív 2860 K chemik operátor

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2866 H gumár plastikár

Úplné znenie: Normatív 2866 H gumár plastikár

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2877 H chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby

Úplné znenie: Normatív 2877 H chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2880 K chémia a životné prostredie

Úplné znenie: Normatív 2880 K chémia a životné prostredie

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2885 M chemická výroba

Úplné znenie: Normatív 2885 M chemická výroba

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2888 K operátor farmaceutickej výroby

Úplné znenie: Normatív 2888 K operátor farmaceutickej výroby

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2889 H 01 chemik - chemickotechnologické procesy

Úplné znenie: Normatív 2889 H 01 chemik-chemickotechnologické procesy

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2889 H 04 chemik - spracúvanie kaučuku a plastov

Úplné znenie: Normatív 2889 H 04 chemik-spracúvanie kaučuku a plastov

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2890 L chemický a farmaceutický priemysel 

Úplné znenie: Normatív 2890 L chemický a farmaceutický priemysel

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť