Skupina odborov 29

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2940 M 01 potravinárstvo - výroba cukru a cukroviniek

Úplné znenie: Normatív 2940 M 01 potravinárstvo-výroba cukru a cukroviniek

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2940 M 03 potravinárstvo - spracovanie múky

Úplné znenie: Normatív 2940 M 03 potravinárstvo-spracovanie múky

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2940 M 04 potravinárstvo - kvasná technológia

Úplné znenie: Normatív 2940 M 04 potravinárstvo-kvasná technológia

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2940 M 05 potravinárstvo - spracúvanie mlieka

Úplné znenie: Normatív 2940 M 05 potravinárstvo-spracúvanie mlieka

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2940 M 06 potravinárstvo - spracúvanie mäsa

Úplné znenie: Normatív 2940 M 06 potravinárstvo-spracúvanie mäsa

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2940 M 08 potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve

Úplné znenie: Normatív 2940 M 08 potravinárstvo-podnikanie v potravinárstve

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2940 M 09 potravinárstvo - potravinár - kvalitár

Úplné znenie: Normatív 2940 M 09 potravinárstvo-potravinár-kvalitár

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2940 Q 01 potravinárstvo - hygiena potravín

Úplné znenie: Normatív 2940 Q 01 potravinrstvo hygiena potravín

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2949 M výživa, ochrana a hodnotenie potravin

Úplné znenie: Normatív 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2951 M výživa a šport

Úplné znenie: Normatív 2951 M výživa a šport

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2952 L výroba potravín

Úplné znenie: Normatív 2952 L výroba potravín

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2954 H mäsiar 

Úplné znenie: Normatív 2954 H mäsiar

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2955 H mäsiar, lahôdkar

Úplné znenie: Normatív 2955 H mäsiar, lahôdkar

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2960 K operátor potravinárskej výroby 

Úplné znenie: Normatív 2960 K operátor potravinárskej výroby

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2962 H pekár 

Úplné znenie: Normatív 2962 H pekár

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2963 H mlynár a cestovinár

Úplné znenie: Normatív 2963 H mlynár a cestovinár

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2964 H cukrár 

Úplné znenie: Normatív 2964 H cukrár

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2965 H cukrovinkár pečivár

Úplné znenie: Normatív 2965 H cukrovinkár pečivár

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2977 H cukrár kuchár

Úplné znenie: Normatív 2977 H cukrár kuchár

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2978 H cukrár pekár 

Úplné znenie: Normatív 2978 H cukrár pekár

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2982 F potravinárska výroba 

Úplné znenie: Normatív 2982 F potravinárska výroba

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2982 L 02 potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba

Úplné znenie: Normatív 2982 L 02 potravinárska výroba-pekárska a cukrárska výroba

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2982 L 01 potravinárska výroba - mäsová a údenárska výroba

Úplné znenie: Normatív 2982 L 01 potravinárska výroba-mäsová a údenárska výroba

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2982 L 04 potravinárska výroba - mliekarenská výroba

Úplné znenie: Normatív 2982 L 04 potravinárska výroba-mliekarenská výroba

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2982 L 06 potravinárska výroba - mlynárska a cestovinárska výroba

Úplné znenie: Normatív 2982 L 06 potravinárska výroba-mlynárska a cestovinárska výroba

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2982 L 07 potravinárska výroba - spracovanie cukru a perníka špeciálne techniky

Úplné znenie: Normatív 2982 L 07 potravinárska výroba-spracovanie cukru a perníka špeciálne techniky

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2982 L 08 potravinárska výroba - výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd

Úplné znenie: Nomratív 2982 L 08 potravinárska výroba-výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2982 L 09 potravinárska výroba - liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov

Úplné znenie: Normatív 2982 L 09 potravinárska výroba-liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2987 H 01 biochemik - mlikarenská výroba

Úplné znenie: Normatív 2987 H 01 biochemik - mliekarenská výroba

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2987 H 02 biochemik - výroba piva a sladu

Úplné znenie: Normatív 2987 H 02 biochemik - výroba piva a sladu

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2987 H 03 biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína

Úplné znenie: Normatív 2987 H 03 biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť