Skupina odborov 33

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3336 M 05 drevárstvo a nábytkárstvo - výroba hudobných nástrojov

Úplné znenie: Normatív 3336 M 05 drevárstvo a nábytkárstvo-výroba hudobných nástrojov

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo

Úplné znenie: Normatív 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo-drevárstvo

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo

Úplné znenie: Normatív 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo-nábytkárstvo

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve

Úplné znenie: Normatív 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo-manažment v drevárstve

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Úplné znenie: Normatív 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3347 L drevárska a nábytkárska výroba

Úplné znenie: Normatív 3347 L drevárska a nábytkárska výroba

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3355 H stolár

Úplné znenie: Normatív 3355 H stolár

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3370 H čalúnnik

Úplné znenie: Normatív 3370 H čalúnnik

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3383 F spracúvanie dreva

Úplné znenie: Normatív 3383 F spracúvanie dreva

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť