Skupina odborov 36

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3650 M staviteľstvo 

Úplné znenie: Normatív 3650 M staviteľstvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3656 K operátor stavebnej výroby  

Úplné znenie:Normatív 3656 K operátor stavebnej výroby

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení  

Úplné znenie: Normatív 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3659 L stavebníctvo 

Úplné znenie: Normatív 3659 L stavebníctvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3660 L vodné hospodárstvo 

Úplné znenie: Normatív 3660 L vodné hospodárstvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3661 H murár

Úplné znenie: Normativ 3661 H murár

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3663 H tesár

Úplné znenie: Normatív 3663 H tesár

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3668 H montér suchých stavieb 

Úplné znenie: Normatív 3668 H montér suchých stavieb

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3672 H kamenár 

Úplné znenie: Normatív 3672 H kamenár

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3673 H kachliar 

Úplné znenie: Normatív 3673 H kachliar

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3675 H maliar 

Úplné znenie: Normatív 3675 H maliar

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3678 H inštalatér 

Úplné znenie: Normatív 3678 H inštalatér

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3679 H sklenár 

Úplné znenie: Normatív 3679 H sklenár

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3680 H podlahár 

Úplné znenie: Normatív 3680 H podlahár

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3684 H strechár 

Úplné znenie: Normatív 3684 H strechár

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3686 F stavebná výroba 

Úplné znenie: Normatív 3686 F stavebná výroba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3688 H kominár 

Úplné znenie: Normatív 3688 H kominár

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster

Úplné znenie: Normatív 3692 M geodézia, kartografia a kataster

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3693 K technik energetických zariadení budov 

Úplné znenie: Normatív 3693 K technik energetických zariadení budov

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť