Skupina Odborov 43

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat

Úplné znenie: Normatív 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba  

Úplné znenie: Normatív 4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat

Úplné znenie: Normatív 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov 

Úplné znenie: Normatív 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov 

Úplné znenie: Normatív 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť