Skupina Odborov 63, 64

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6308 N verejná správa

Úplné znenie: Normatív 6308 N verejná správa

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6310 Q financie

Úplné znenie: Normatív 6310 Q financie

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6314 N cestovný ruch

Úplné znenie: Normatív 6314 N cestovný ruch

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6314 Q cestovný ruch

Úplné znenie: Normatív 6314 Q cestovný ruch

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

Úplné znenie: Normatív 6317 M 74 obchodná akadémia-bilingválne štúdium

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

Úplné znenie: Normatív 6317 M obchodná akadémia

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií

Úplné znenie: Normatív 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia

Úplné znenie: Normatív 6323 K hotelová akadémia

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Úplné znenie: Normatív 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6325 M ekonomické lýceum

Úplné znenie: Normatív 6325 M ekonomické lýceum

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6328 M ekonomické a obchodné služby

Úplné znenie: Normatív 6328 M ekonomické a obchodné služby

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy

Úplné znenie: Normatív 6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6332 Q daňové služby

Úplné znenie: Normatív 6332 Q daňové služby

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6335 Q medzinárodné podnikanie

Úplné znenie: Normatív 6335 Q medzinárodné podnikanie

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6341 M škola podnikania

Úplné znenie: Normatív 6341 M škola podnikania

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6352 M obchod a podnikanie

Úplné znenie: Normatív 6352 M obchod a podnikanie

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6354 M 01 služby a súkromné podnikanie - hotelierstvo

Úplné znenie: Normatív 6354 M 01 služby a súkromné podnikanie - hotelierstvo

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6354 M 04 služby a súkromní podnikanie - marketing

Úplné znenie: Normatív 6354 M 04 služby a súkromné podnikanie - marketing

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6355 M služby v cestovnom ruchu

Úplné znenie: Normatív 6355 M služby v cestovnom ruchu

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6405 K pracovník marketingu

Úplné znenie: Normatív 6405 K pracovník marketingu

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6411 L prevádzka obchodu

Úplné znenie: Normatív 6411 L prevdázka obchodu

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie

Úplné znenie: Normatív 6421 L spoločné stravovanie

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6423 L starostlivosť o ruky a nohy

Úplné znenie: Normatív 6423 L starostlivosť o ruky a nohy

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6426 L vlasová kozmetika

Úplné znenie: Normatív 6426 L vlasová kozmetika

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6442 K obchodný pracovník

Úplné znenie: Normatív 6442 K obchodný pracovník

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 64444 K čašník, servírka

Úplné znenie: Normatív 6444 K časnik, servírka

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6445 K kuchár

Úplné znenie: Normatív 6445 K kuchár

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6446 K kozmetik

Úplné znenie: Normatív 6446 K kozmetik

Názov: Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6476 L technicko-ekonomický pracovník

Úplné znenie: Normatív 6476 L technicko-ekonomický pracovník

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť