Skupina Odborov 68

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť 

Úplné znenie: Normatív 6851 N sociálno-právna činnosť

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6851 Q sociálno-právna činnosť 

Úplné znenie: Normatív 6851 Q sociálno-právna činnosť

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť