Skupina odborov 82, 85

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8218 Q reštaurovanie textílií

Úplné znenie: Normatív 8218 Q reštaurovanie textílií

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8222 M úžitková maľba

Úplné znenie: Normatív 8222 M úžitková maľba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov zlatníctvo a strieborníctvo 

Úplné znenie:  8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov zlatníctvo a strieborníctvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8235 M 04 výtvarné spracúvanie skla-maľovanie a leptanie skla 

Úplné znenie: Normatív 8235 M 04 výtvarné spracúvanie skla-maľovanie a leptanie skla

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8235 M 07 výtvarné spracúvanie skla-vzorkárstvo sklenenej bižutérie

Úplné znenie: Normatív 8235 M 07 výtvarné spracúvanie skla-vzorkárstvo sklenenej bižutérie

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8235 M 02 výtvarné spracúvanie skla-brúsenie skla

Úplné znenie: Normatív 8235 M 02 výtvarné spracúvanie skla-brúsenie skla

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8235 M 03 vútvarné spracúvanie skla-hutnácke tvarovanie skla

Úplné znenie: Normatív 8235 M 03 výtvarné spracúvanie skla-hutnícke tvarovanie skla

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8235 M 11 výrvarné spracoúvanie skla - výroba skla vitráže

Úplné znenie: Normatív 8235 M 11 vytvarne sprac skla - výroba skla vitráže

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8235 Q výtvarné spracúvanie skla 

Úplné znenie: Normatív 8235 Q výtvarné spracúvanie skla

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8236 M textilné výtvarníctvo 

Úplné znenie: Normatív 8236 M textilné výtvarníctvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov 

Úplné znenie: Normatív 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií

Úplné znenie: Normatív 8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8238 Q ručné výtvarné spracovanie textílií 

Úplné znenie: Normatív 8238 Q ručné výtvarné spracovanie textílií

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 

Úplné znenie: Normatív 8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 

Úplné znenie: Normatív 8258 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8258 Q filmová a mediálna tvorba

Úplné znenie: Normatív 8258 Q filmová a mediálna tvorba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8259 Q animovaná tvorba

Úplné znenie: Normatív 8259 Q animovaná tvorba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8260 M N propagačné výtvarníctvo 

Úplné znenie: Normatív 8260 M N propagačné výtvarníctvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8261 M N propagačná grafika 

Úplné znenie: Normatív 8261 M N propagačná grafika

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8267 M štukatérstvo

Úplné znenie: Normatív 8267 M štukatérstvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8270 M N scénická a kostýmová tvorba 

Úplné znenie: Normatív 8270 M N scénická a kostýmová tvorba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba

Úplné znenie: Normatív 8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8275 Q interiérový dizajn

Úplné znenie: Normatív 8275 Q interiérový dizajn

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8276 Q produktová tvorba 

Úplné znenie: Normatív 8276 Q produktová tvorba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8278 M maskérska tvorba

Úplné znenie: Normatív 8278 M maskérska tvorba

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8292 M N dizajn exteréru 

Úplné znenie: Normatív 8292 M N dizajn exterieru

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih 

Úplné znenie: Normatív 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba-kamera, zvuk,strih

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8294 M 02 obrazová a zvuková tvorba - umelecká produkcia 

Úplné znenie: Normatív 8294 M 02 obrazová a zvuková tvorba-umelecká produkcia

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika 

Úplné znenie: Normatív 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba-virtuálna grafika

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8297 M N fotografický dizajn 

Úplné znenie: Normatív 8297 M N fotografický dizajn

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8298 M odevný dizajn 

Úplné znenie: Normatív 8298 M odevný dizajn

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8299 M N dizajn interéru

Úplné znenie: Normatív 8299 M N dizajn interiéru

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8541 H umelecký kováč a zámočník

Úplné znenie: Normatív 8541 H umelecký kováč a zámočník

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8545 H zlatník a klenotník

Úplné znenie: Normatív 8545 H zlatník a klenotník

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8564 H umelecký smaltér

Úplné znenie: Normatív 8564 H umelecký smaltér

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8571 H umelecká vyšívačka 

Úplné znenie: Normatív 8571 H umelecká vyšívačka

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8572 H umelecká čipkárka 

Úplné znenie: Normatív 8572 H umelecká čipkárka

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8582 H umelecký krajčír

Úplné znenie: Normatív 8582 H umelecký krajčír

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť