Skupina Odborov 92

Normatívy k štátnemu vzdelávaciemu programu sú aktuálne v procese schvaľovania na MŠVVaŠ SR.

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť