Skupina odborov 22

Dodatok Č.1

Skupina 22 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 22 Hutníctvo

Obsah dodatku: Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu. Rámcový učebný plán pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku. Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku. Rámcový učebný plán pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2262 K hutník operátor. Skrátené štúdium v 1-ročnom vzdelávacom programe. Skrátené štúdium v 2-ročnom vzdelávacom programe

Dodatok Č.2

Skupina 22 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 22 Hutníctvo

Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť