Skupina odborov 22

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2234 M zlievačstvo 

Úplné znenie:   Normatív 2234 M zlievačstvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2235 M hutníctvo 

Úplné znenie:   Normatív 2235 M hutníctvo

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 2262 K hutník operátor 

Úplné znenie:  Normatív 2262 K hutník operátor

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor  2275 H hutník

Úplné znenie:   Normatív 2275 H hutník

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor  2285 H zlievač

Úplné znenie:   Normatív 2285 H zlievač

Názov:               Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor  2287 H modelár

Úplné znenie:   Normatív 2287 H modelár

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť