Skupina odborov 26

Dodatok č. 1

Skupina 26 znenie pdf

1. september 2014 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 26 Elektrotechnika

Aktualizácia vzdelávacích štandardov učebného odboru elektromechanik, doplnenie štandardov pre zameranie chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Úprava dĺžky štúdia študijného odboru mechanik – mechatronik a aktualizácia vzdelávacích štandardov odboru. Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru mechanik elektrotechnik o oblasť vzdelávania „Tepelno-technické a energetické zariadenia“

Dodatok č. 2

Skupina 26 znenie pdf

1. september 2015 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 26 Elektrotechnika

Úprava počtu minimálnych hodín pre 3 – ročné učebné odbory, zmena poznámok k RUP, zmena názvu „študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania“, na študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku. Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy učebného odboru 2683 H11. Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2679 K. Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2682 K. Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy študijného odboru 2697 K pre oblasť silnoprúdovej techniky

Dodatok č. 3

Skupina 26 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 26 Elektrotechnika

Základné údaje a rámcový učebný plán pre skrátene štúdium. Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru mechanik elektrotechnik o oblasť vzdelávania „Diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení“. Aktualizácia vzorového učebného plánu a vzorových učebných osnov študijného odboru 2697 K, doplnenie vzorových učebných osnov predmetov pre oblastí vzdelávania: automatizačná technika, spotrebná technika telekomunikačná a zabezpečovacia technika, autoelektronika a diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení.

Dodatok č. 4

Skupina 26 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 4, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 26 Elektrotechnika

Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu.

Dodatok č. 5

Skupina 26 znenie pdf

1. september 2018 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 5, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 26 Elektrotechnika

Aktualizácia rámcových učebných plánov pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť